Nadácia Volkswagen Slovakia

Ďakujeme Nadácii Volkswagen Slovakia za podporu - 

3000€ na výstavbu plochy detského dopravného ihriska.